Není žadatel jako žadatel

Každý z nás potřebuje peníze. Ten, kdo je nemá, by se už bez nich nedokázal obejít, protože bez nich nelze v současnosti získat už nejen nejnovější výdobytky moderní civilizace, ale vlastně ani elementární životní potřeby. My lidé už jsme se prostě stali coby jednotlivci zcela nesoběstačnými, jsme odkázáni na obchodování s těmi ostatními, a pokud bychom to měli kvůli absenci peněz oželet, mělo by to pro nás nedozírné katastrofální následky.

Co bychom třeba jedli, kdybychom si nemohli nic k snědku koupit? Co bychom si oblékali, kde bychom bydleli, jak bychom trávili svůj volný čas…? Ať se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, nedá se dospět k jinému názoru, než že se bez peněz jednoduše neobejdeme.

peníze USA

Ale co když je někdo v dnešní době přesto nemá, a to proto, že panuje nepoměr mezi jeho příjmy a výdaji? Co když si někdo prostě vydělává natolik málo, že z toho nedokáže vyžít, ani kdyby se snažil ušetřit na všem, na čem se jenom uspořit dá?

Někdo, kdo se ocitne v podobné nezáviděníhodné situaci, nemá nejednou vůbec na výběr a musí se snažit alespoň o získání nějaké půjčky, jíž by zalátal díry ve svém momentálním bídném rozpočtu. A vybírat si je věru z čeho.

Ovšem to, že máme možnost si vybírat, neznamená, že nám kdykoliv a ve kterékoliv finanční instituci půjčí. Všude totiž musíme my žadatelé prokazovat svoji bonitu, tedy schopnost půjčené finance zase vrátit. A to se u nejedné půjčky prokazuje jen velice těžko.

sto dolarů

Ovšem nebankovní hypotéka, to je jiná. U té není složité splnit požadavky poskytovatele, tedy nebankovní společnosti, a peníze tak záhy získat. A to kvůli jenom zdánlivé banalitě, jakou je zaručení se za splácení zástavou nemovitosti. Kdo tuto garanci poskytne, má v podstatě vyhráno, a to bez ohledu na to, že by kvůli svým dalším obtížím možná nikde jinde půjčku nedostal.