Největší problémy dětí

Nejčastější problémy se objevují v období školního věku, kdy má jednotlivec začít pracovat samostatně. Začíná na něj působit mnoho faktorů jako je například nové prostředí či učitelé.

Období, kdy mají naše ratolesti nastoupit do školy je velmi stresující jak pro školáky, tak pro rodiče. Dítě začíná zkoušet na rodiče různé problémy, aby nemuselo do školy jako bolest břicha, hlavy apod.

houpačka

A pak jsou zde další problémy, které se mohou a nemusí časem začít objevovat. Jedním z největších problémů dnešních dětí jsou poruchy pozornosti a hyperaktivita. Ze začátku se jeví jen jako nevychovanost ale později se dostává až do poruchy chování. Tyto poruchy se nejčastěji objevují ve věku od 9 – 15 let. Příčiny nejsou jasné a nedá se ani odhadnout, jak dlouho období může trvat. Na vznik těchto poruch se může podílet řada faktorů jako je například vliv vrstevníků, emoční labilita, nezájem o dítě apod.

Co se týká hyperaktivity, ta se projevuje velkým neklidem. Dítě je stále v pohybu, stále mění činnosti a upoutává tím na sebe velkou pozornost. Opakem hyperaktivity je hypoaktivita, kdy dítě je uzavřené do sebe. Skoro nemluví, je utlumené až pasivní.

park

Dalším nejčastějším problémem je agresivita. Kdy dítě napadá nebo jedná útočně ke svým vrstevníkům či věcem. V dnešní době trpí agresivitou přes 70 % dětí.
K problémům se také řadí lhavost. Ta se objevuje až u 45 % dětí. Dítě se snaží druhé oklamat kvůli tomu, aby uteklo trestu.

Jako nejčastější příčina poruch chování bylo zjištěno jako rodinná příčina a to z důvodu nesprávné výchovy nebo nevšímání si rodičů svých dětí. Dítě se na sebe snaží upoutat pozornost, aby si jej rodič všimnul.
Pokud se však psychika dítě nepodchytí včas, dítě může mít v budoucnu velké problémy a může to mít dopad na jeho budoucnost.

foto

Jestli byste se chtěli dozvědět o těchto poruchách mnohem více, určitě je dobré si přečíst knihu, kterou napsala Alison Munden a Jon Arcelus, kde najdete poznatky o tom, jak dobře zvládnout život s takovýmto jedincem.