Bezdrátový zvonek


Bezdrátový zvonek má mnoho výhod. Mezi ně bezesporu patří, že není třeba žádného tažení vodičů, sekání zdí a následného pracného uklízení. Bezdrátový zvonek je možné na námi vybrané pouze přišroubovat, anebo přilepit a ihned je možné jej používat.
o   Tento bezdrátový zvonek může posloužit rovněž pro přivolání pomoci, zejména pro starší a nemocné lidi.
o   Bezdrátové zvonky jsou ideální volbou, když není v domě zavedena drátová instalace.
o   Není třeba při instalaci po bytě montovat lišty na kabely, nebo obtížně vrtat zdi.
o   Právě jejich snadná montáž je největší předností bezdrátových zvonků.
vchod do domu

Bezdrátový zvonek se skládá ze dvou částí.

o   První část bezdrátového zvonku slouží jako zdroj, který je určený ke snadnému zapojení do elektrické sítě.
o   Druhá část bezdrátového zvonku se potom umístí na požadované místo, a to zpravidla k domovním dveřím či brance.
Jednotlivé části bezdrátového zvonku od sebe mohou být vzdáleny až několik stovek metrů. To vždy záleží na kvalitě zvonku.
zvonek u dveří

Výběr bezdrátového zvonku

Při výběru bezdrátového zvonku je třeba zohlednit několik věcí, jako jsou například:
o   Dosah bezdrátového zvonku. Kvalitní zařízení mají dosah až do vzdálenosti sta až dvou set metrů.
o   Způsob instalace bezdrátového zvonku. Zařízení by mělo mít jednoduchou instalaci, která je bez nutnosti stavebních úprav. To znamená, že k zapojení zvonku postačí vnitřní část zapojit do elektrické sítě a druhou část upevnit u domovních dveří.
o   Pracovní teplota. Je nutné volit takový bezdrátový zvonek, který je schopný fungovat i za extrémních teplot.
o   Odolnosti vůči vodě a vlhkosti. Venkovní část bezdrátového zvonku by měla mít vodotěsnou úpravu.
o   Možnost nastavení hlasitosti zvonku. Při výběru bezdrátového zvonku je třeba si všímat, jak hlasité má zvonění.
o   Možnost volby vyzvánění. Moderní bezdrátové zvonky umožňují výběr z většího množství melodií vyzvánění, nebo zvuků.