Fotografie a zlatý řez

Podíváme-li se na obraz nebo fotku, tak vždy přejedeme pohledem z levého horního rohu do pravého dolního. Tohle je dáno naším způsobem čtení knih a stránek a řádků textu.

Při pohledech na fotografie se automaticky zastavíme v místech, kterým říkáme zlatý řez. Jsme tak „naprogramováni“ a děláme to zcela automaticky a proto malíři, ale hlavně fotografové umísťují hlavní předměty, na které chtějí svou fotografií upozornit, právě do oněch třetin zlatého řezu. Některým k tomu dopomáhá mřížka, kterou si na fotoaparátu mohou nastavit, ale dobrý fotograf má tyto body tak zautomatizované už ve svém vidění kompozice, takže bez dlouhého přemýšlení posune fotografovaný objekt do daného místa a nezdržuje se nějakým přemýšlením co kde a jak.

Fibonacci

Za zlatý řez vděčíme Fibonacciho posloupnosti, což je zjednodušeně řečeno nekonečná posloupnost čísel, které se pravidelně zvětšují. Následující číslo je součtem předchozích dvou.

Těžko říct, čím se Fibonacci inspiroval, ale taková ulita i uspořádání zrnek v květu slunečnice, to je Fibonacciho posloupnost.

ulita

Ale nejen fotografie a všeobecně umění vychází z Fibonacciho posloupnosti. Dokonce zcela odlišný obor, jako je finančnictví, využívá Fibonacciho úrovně, nástrojů, indikátorů, retracement, což jsou tak složité pojmy, že by vám je musel vysvětlit jen skutečný odborník ve finančních trzích, např. Fibonacci Tradecz.cz.

Prostý člověk nepotřebuje vědět, co je to Fibonacci, trade a forex, ale pokud chcete začít s finančním trhem, investovat a vydělávat, určitě není od věci tyto pojmy řádně prostudovat.

Někdo shledává krásu v umění, obrazech, fotografiích, ale i svět čísel na finančních trzích může někoho uhranout. Pro většinu z nás ale asi zůstane obchodování na burze a forex neprobádaným územím a možná je to dobře, než abychom neuváženými kroky přišli o své úspory.