Vybavení dílny

Samozřejmě, že ne každý muž je tohoto zrna. Může zalézat jinam. Nebo třeba nemá žádnou dílnu a nemá kam zalézt. To je potom ovšem něco jiného, ale tito muži nás zde nezajímají. Nás zajímá muž v dílně, a proto se mu budeme věnovat. Druhá polovina lidstva, ta údajně hezčí, jistě trne při větě vyslovené svým manželem nebo druhem o tom, že potřebuje něco do dílny. V tomto případě je nejlépe přikývnout a nijak to nerozebírat. Ve velké většině případů žena stejně netuší oč kráčí, takže by to neměla ani nijak komentovat.

nářadí

„Potřeboval bych do dílny pořádný třídotekový dutinoměr s úchylkoměrem.“ Vece muž a nenápadně mžourá, co na to jeho milovaná poví. Jasně, že se předem nenápadným pohledem ujistil, že nemá v ruce nic, co by po něm mohla v případě rozepře vrhnout. Nyní si ukážeme, jak reaguje žena špatná a žena dobrá. Ta špatná se ani neptá co to je a kolik to stojí, ale hned začne vyvádět. Je oheň na střeše a nezřídka dojde právě na ono vrhání různých předmětu po muži. To je všechno k ničemu.

dílna

Správná manželka to nekomentuje. Ta udělá nanejvýš „hm“ a to je vše. Sama totiž nemá čisté svědomí ohledně peněz a moc dobře ví, že zatajila koupi několika malovátek na obličej a cenu u kadeřníka raději o hodně snížila vůči skutečnosti.

Ještě prý existuje žena třetí, Toto ovšem ověřeno nemám, neb to zkrátka nelze.

Třetí žena je totiž žena optimální. Ta se nejprve otáže.

„Dutonoměr s úhloměrem? Co to je miláčku?“

„Dutinoměr s úchylkoměrem.“ Opravuje manžel a ihned vysvětluje oč kráčí. Když po půlhodině skončí, nadšen, že mohl na chvíli vyvalovat své znalosti, žena vece.

„No, dobrá, ale nebuď dlouho pryč, bylo by mi tu smutno.“ Muž se usmívá a vysvětluje, že nikam nejde, že si to koupí přes internet, a že by ji přece ani na chvíli neopustil.

Takto nějak se má chovat správná žena a muž si má zboží objednat přes odkaz zde v tomto článku.