Sbírka autíček


Mám malého syna, který miluje autíÄka. Opravdu mÄ› těší, že syn má nÄ›jakou zálibu, protože znám také hodnÄ› dÄ›tí, které by stále jenom sedÄ›li u poÄítaÄe anebo hrály různé mobilní hry anebo poÄítaÄové hry. Jsem ráda a těší mÄ›, že syn má právÄ› takovou zálibu. Navíc je opravdu prima, protože právÄ› můj přítel, synův otec, kdysi sbíral autíÄka. Můj partner má opravdu velikou sbírku autíÄek. Jsou to takové malé plechové angliÄáky, které partner si s oblibou sbíral a také si dovážel nová autíÄka z cest anebo z dovolených a celkovÄ› ze zahraniÄí. Když mi tohle partner ukázal, jakou má opravdu velikou vitrínu krásných a naleÅ¡tÄ›ných malých aut, tak jsem žasla a málem mi spadla brada.

Vzácné autíÄko.

Bylo toho opravdu hodnÄ›. Sama jsem si říkala, že i když jsem laik a vůbec se v tomhle nevyznám, tak jsem úplnÄ› vÄ›dÄ›la, že i taková krásná obří sbírka autíÄek bude mít jistÄ› nÄ›jakou velikou cenu. Když jsem se potom partnera zeptala, jestli tohle má opravdu velikou cenu, tak on mi Å™ekl, že má a že to není málo. Byla jsem opravdu pÅ™ekvapená, jak tohle partner mohl opravdu vÅ¡echno nasbírat. Partnera jsem se také samozÅ™ejmÄ› zeptala, kolik takových autíÄek tam asi má. A on mi Å™ekl, že kolem asi dvou anebo dva a půl tisíce kusů autíÄek.

AutíÄko do sbírky.

MÄ›l tam různá kvalitní autíÄka. Jak úplnÄ› nová, která jeÅ¡tÄ› nyní koupíte, tak tam mÄ›l taková krásná autíÄka, která už bohužel koupit ani nejdou. Jsou prý opravdu tak hodnÄ› vzácná, že klidnÄ› jedno autíÄko může stát i dvacet pÄ›t tisíc korun. Byla jsem opravdu v Å¡oku a říkala jsem si, že tohle asi partner nikdy naÅ¡emu synovi nedá. Nakonec ale udÄ›lal výjimku a alespoň pÄ›t nebo Å¡est autíÄek synovi dal, protože když syn vidÄ›l takovou velikou extra sbírku malých plechových autíÄek, tak samozÅ™ejmÄ› syn nÄ›jaké chtÄ›l. A to by nebyl otec a syn, aby i syn nepochytil tuto zálibu a ihned si malý syn udÄ›lal také malou vitrínku, kam si dává také svá autíÄka.