„Zlí a nazlobení“ Rusové


Kyperská finanÄní krize a tím spojené uzavÅ™ení kyperských bank hýbe evropskou podnikatelskou a finanÄní sférou. Rusové dokonce zaÄali vyhrožovat, že zpřísní vydávání vízum Rusko, ale reálnÄ› to asi neudÄ›lají, bylo to jen takové gesto, aby zvedli výstražný ukazováÄek. Spíše se jedná o roztržku na velvyslanecké úrovni a „obyÄejných“ lidí by se zatím nemÄ›la dotknout. ZkouÅ¡eli jsme s jedním spolupracujícím ÄlovÄ›kem z Kypru požádat o vyřízení víza – vízum Rusko a nebyl žádný významný problém. Stejné náležitosti i dodací lhůty jako například u Äeských a slovenských obÄanů. Vízum Rusko je zatím stejný byrokratický úkon jako každý jiný. Problém je ten, že velkou Äást zahraniÄních vkladatelů do kyperských bank jsou a byli právÄ› Rusové. Svým kvantitativním rozmÄ›rem do možnosti výbÄ›ru a vkladů nastávají Rusům velký problém. Může se i stát, že nebudou mít na placení urÄitých zakázek Äi platů. Protože rádi ukládali velké Äástky do kyperského finanÄního „ráje“. Jeden z plánů dokonce zní, nižší vklady nechat, vyšší vlády „potrestat“. Není to vůbec dobrá situace. Takže se nemůžeme ani na druhou stranu divit, že padají návrhy na „potrestání“ jako je tÅ™eba zmÄ›na ohlednÄ› víza – vízum Rusko, ale zatím nejsou pádnÄ›jší argumenty a nikdy nemáte stoprocentní záruku a je na vás, kam dáváte své peníze a jaké riziko pÅ™i tom na sebe berete.